תגיש לי Options

Be sure to bear in mind to answer and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will likely not affect the result of the nomination. Thanks!

File:Atzeret_Dana_MVI_5780.ogg has long been detailed at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can go over regardless of whether it ought to be saved or not. We would take pleasure in it if you may drop by voice your view relating to this at its entry.

Possibly minor or key, we want lawful skills and guidance for every ideal that we possess.תגיש לי

שלום מיכל ושלומית, אני מעדכנת ששוחחתי עם תמר והעברתי לה מידע על האפשרויות לקבלת ליווי מוויקימדיה ישראל סביב מיזמים חינוכיים לכתיבת ערכים.

Their work board is on the market in Phabricator. You will discover one-way links for the do the job completed every week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their latest priorities are fixing bugs, supporting the 2017 wikitext editor, and increasing the visual diff Resource. Recent improvementsעריכה

This image reveals Vienna (=Wien) not Nuremberg. (the exact same photo /even larger and with headline as well as story) It cannot be Nuremberg, mainly because from 1499 to 1850 it was not allowed there for Jewish persons to become a citizen.

כמו רובין הוד, רק להיפך: האנשים שלוקחים מהציבור הרחב - ונותנים למעט עשירים

השר לא יכול לדרוש מהגורם תגיש לי בקשה כזאת וכזאת ואני אאשר

You should keep in mind to reply to and – if suitable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator is not going to have an affect on the result of the nomination. Thanks!

If you established this file, you should Observe that The reality that it's been proposed for deletion would not essentially necessarily mean that we don't price your variety contribution. It basically ensures that just one human being thinks that there's some distinct dilemma with it, like a copyright challenge.

When you have not produced the media yourself then you should also specify in which you uncovered it, i.e., most often connection to the web site in which you website acquired it, as well as conditions of use for information from that site. In the event the information is often a spinoff of the copyrighted work, you have to offer the names and also a licence of the initial authors as well.

You should also title the writer, deliver verifiable details to indicate that the content is in the public domain or has actually been printed beneath a cost-free license by its creator, and increase an correct template determining the general public area or licensing standing, When you have not by now performed so.

ברוב הפעמים משתמשים בעובד מתוך המערכת לשם טיפול גבייה מלקוחות . אותו עובד בדרך כלל עסוק בעוד כמה דברים בעבודתו השוטפת ולא תמיד מתפנה לביצוע ומעקב שוטף על החובות, אין מערך גבייה מסודר!

Hello, I just desired to say that I experience bad that you choose to had to re-edit your most current cartoon for relatively unfounded copyright factors. It is a shame, nd I hope you failed to sense upset due to it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *